blues

Svarīgākie notikumi blūza vēsturē

Blūza vēstures sākums ir diezgan nezināms, jo blūzs sākotnēji bija tikai afroamerikāņu mūzika, kura tika izpildīta, lai atbrīvotos no netaisnības, apspiestības, pāri darījumiem, kā arī izdziedātu sāpes par mīlestību un tās zaudējumu. Pirmās blūza kā mūzikas žanra iezīmes saskatāmas vergu dziesmās, kas tika dziedātas, smagi strādājot plantācijās un darot grūtus darbus.

Pirmie oficiālie dati par blūza vēsturi parādās vien 20. gadsimta sākumā, kad arī tiek veikti pirmie melnādaino ieraksti, kuru ietekme redzama tālākajā blūza attīstībā. Tikai 1912.gadā tiek ierakstītas pašas pirmās blūza dziesmas to skaitā arī Hendija (W.C.Handy) “Memfisas blūzs”. Pēc tam, sākoties Pirmajam Pasaules karam, notika viena no lielākajām afroamerikāņu migrācijām, kas uz laiku apturēja blūza attīstību, jo tajā laikā vēl baltās rases pārstāvji Amerikas Savienotajās valstīs gandrīz nepazina šādu mūzikas žanru. Vien trīs gadus vēlāk 1920.gada Meimija Smita ieraksta pirmo blūza hitu “Crazy Blues”, kas skaidri iezīmē blūza vēstures laika līniju. Līdz tam 8 gadu laikā nav zināms ne par vienu citu blūza ierakstu.

Plašāku popularitāti šis mūzikas žanrs piedzīvo vien sākot ar 1925.gadu, jo pirmo reizi tiek veikti elektroniskie ieraksti. Elektroniskie ieraksti paver daudz lielākas iespējas gan skaņdarbu un dziesmu publicēšanā, gan arī aizvien lielākai auditorijai šie ieraksti ir pieejami. Tajā pat gadā sāka tapt arī pārējie blūza mūzikas ieraksti. Blind Lemon Džefersons, kurš ir viens no svarīgākajiem blūza izpildītājiem 1920.gadu sākumā, arī izdod un ieraksta savu pirmo dziesmu. Drīz vien viņa piemēram seko vēl viena no blūza leģendām Čārlijs Patons, kurš arī veic pirmo ierakstu. Tomēr 1929.gadā, kad ASV notiek Lielā depresija, afroamerikāņi piedzīvo vēl vienu migrāciju. Pārvietošanās laikā notiek arī svarīgas izmaiņas blūzā. Izveidojas jauns blūza veids – Čikāgas blūzs, kas ir daudz spēcīgāks un izjustāks kā visi iepriekš jau zināmie blūza žanri.

Sākot ar 40.gadu vidu, uz blūza skatuves parādās arī tādi leģendārie blūza mākslinieki un komponisti kā Mudijs Vaters, B.B.Kings un citi. Viņi sniedz milzīgu ieguldījumu blūza vēsturē, turklāt pilnveido šo žanru, izkopjot dažādas tehnikas. Šajā laikā jau ir tapuši vairāki slaveni blūza ieraksti, izdoti albumi; tāpat arī blūzs vairs netiek spēlēts tikai mājas pasākumos un pagrīdes klubos, bet arī tiek sniegtas dažāda apmēra uzstāšanās. Variējot izpildījumus un tehnikas, kā arī izmantojot ne vairs tikai akustisko, bet arī elektronisko ģitāru, rodas dažādi blūza paveidi, kas vēl vairāk pastiprina un izsaka blūza mūzikas iekšējo domu un spēku. Izcilākie un meistarīgākie blūza izpildītāji dod ietekmi tālāko mūzikas žanru attīstībai, kā arī iedvesmo vēlākas paaudzes slavenus mūziķus. Piemēram, pateicoties blūzam, izveidojas blūzroks, kas kļūst par vienu no spēcīgākajiem un labākajiem blūza paveidiem. Līdz ar to arī unikālu izpildījumu un dziesmas rada tādas pasaulslavenas grupas kā “The Rolling Stones”.

Joprojām ir daudzi blūza izpildītāji, kas nemitīgi attīsta un pilnveido šo mūzikas žanru. Tāpat blūza ierakstu tagadējais skaits nemaz nav izskaitāms. Blūzs ir nozīmīga mūzikas daļa, bez kura ietekmes nevarētu izveidoties citi mūzikas žanri.